Tietokenttien sijainti ja muoto lataus-tiedostossa

Tuotetietopankista ladatut tuotetiedot siirtyvät excel-tiedostoon. Tallenna aina ensimmäiseksi alkuperäinen lataustiedosto. Kopioi tämän jälkeen tiedosto ja muokkaa ainoastaan kopiota. Alkuperäisestä tiedostosta voit palauttaa tuotetiedot, mikäli muokkauksessa tapahtuu virhe.

Tietojen muoto excel-tiedostossa

Ladatut tuotetiedot siirtyvät Excel-tiedostossa usealle välilehdelle. Välilehtien määrä vaihtelee sen mukaan mitä tietoja tuotteelle on annettu. Huomaa seuraavat asiat:

  • Sarakkeiden otsikot ovat englanniksi, otsikoita ei ole mahdollista saada suomenkielellä
  • Jokainen sarake vastaa tietokenttää käyttöliittymässä
  • Sarakkeiden arvot tulevat järjestelmän koodilistalta, käytä aina koodilistan arvoja
  • Sarakkeiden otsikkoa ei saa muuttaa
  • Sarakkeita ei pidä poistaa, ainoastaan kun tuote muuttuu yksityisestä julkiseksi poistetaan sarake
  • Toistettavilla tietokentillä pitää huomioida järjestysnumero (katso alla oleva esimerkki pakkausmateriaaleista)

Esimerkki, pakkaustyyppi ja pakkausmateriaalit lataus-tiedostossa

Alla olevassa kuuvaruutukaappauksessa näytetään miltä pakkaustyyppi- ja pakkausmateriaali-tiedot näyttävät Synkka lataustiedostossa.

Pakkausmateriaalit excelissä esimerkki

Hierarkiataso ja pakkaustyyppi

Esimerkkituote on kolmitasoinen hierarkia, hierarkia koostuu vähittäistuotteesta (BASE_UNIT_OR_EACH), kuljetuspakkauksesta (CASE) ja lavasta (PALLET). Hierarkiataso näkyy sarakkeessa E. Kyseisen hierarkiatason tiedot ovat aina samalla rivillä, mikä pitää huomioida kun päivittää tuotetietoja. Kyseisen hierarkiatason pakkaustyyppi näkyy sarakkeessa F. Lavan pakkaustyyppi on Lava, jonka koodiarvo on PX. Kuljetuspakkauksen pakkaustyyppi on Transbox, eli AA ja vähittäistuotteen pakkaustyyppi on Kääritty, eli WRP.

Pakkausmateriaali, pakkausmateriaalin paino ja mittayksikkö

Pakkausmateriaalitiedot annetaan jokaiselle hierarkiatasolle ja tieto on kytketty pakkaustyyppiin. Tuotteella voi olla useampi pakkaustyyppi ja pakkausmateriaali. Tässä esimerkissä tuotteen ensimmäinen pakkaustyyppi näkyy sarakkeessa F. Ensimmäisen pakkaustyypin pakkausmateriaalitiedot ovat sarakkeessa I. Lavan pakkausmateriaali on puu, eli koodilistan arvo on WOOD_OTHER. Vähittäistuotteen pakkausmateriaali on Pahvi, eli PAPER_PAPERBOARD. Pakkausmateriaalien mittayksikkö (GRM) ja pakkausmateriaalin paino näkyy sarakkeissa J ja K.

Tuotteella on useampi pakkaustyyppi ja materiaali

Vähittäistuotteelle ja lavalle on annettu kaksi pakkaustyyppiä ja niiden materiaalit. Nämä näkyvät sarakkeissa L, M, N. Nämä tiedot noudattavat samaa kaavaa kun ensimmäinen pakkaustyyppi ja materiaalit. Huomaa kuitenkin toistettavan tiedon järjestysnumero, näkyy kuvassa rengastettuna. Ensimmäisen pakkaustyypin ja materiaalin järjestysnumero on 0, seuraava järjestysnumero on 1.

Järjestysnumero pitää muistaa päivittää, jos lisää tuotteelle uuden tiedon. Tämä koskee ainoastaan toistettavia kenttiä.

Tiedon sijainti lataustiedostossa

Excel lataustiedostosta ei ole saatavilla tyhjää pohjaa jossa näkyisi kaikkien tuotetietojen sijainti. Jos tarkoitus on lisätä tietoja tuotteelle, suosittelemme että käyttäjä lataa sellaisen tuotteen tiedot jolle kyseinen tieto on annettu. Tästä mallista on helppo kopioida oikeat sarakkeet ja niiden sijainti.