Tuotteiden massajulkaisu käyttöliittymässä

Käyttöliittymässä voit julkaista useita tuotehierarkioita yhdellä kertaa massajulkaisu-toiminnolla. Voit tehdä muutoksia olemassa oleviin tuotteisiin tai kokonaan uusia tuotteita valmiiksi etukäteen ja julkaista ne yhdellä kertaa.

  1. Valitaan tuoterivit, jotka halutaan julkaista
    Valitse tuotteet
  2. Valitse toiminto Julkaise
    Julkaise painike

Vahvista tuotteiden julkaiseminen

Vahvistaminen

Sivun yläreunaan tulee näkyviin ilmoitus, josta pääset siirtymään Tehtävät-sivulle seuraamaan työn edistymistä. 

Tehtävät-näkymässä Massajulkaisun tilaksi muuttuu Valmis, jos julkaisu onnistui. Mikäli julkaisu ei onnistunut tuotetiedoissa olevan virheen vuoksi, voit viedä virheelliset tuotteet Excel-tiedostoon ja korjata virheet siellä tai voit korjata virheet käyttöliittymässä ja yrittää julkaisua sen jälkeen uudelleen.

Massajulkaisun tila

Huom.
Käyttäjällä voi olla vain yksi massajulkaisu samanaikaisesti käynnissä.
Massajulkaisu ei ilmoita Synkan tuotetietojen tarkistukseen liittyvistä varoituksista. Varoitukset näkyvät Synkan käyttöliittymässä tuotteen ollessa muokkaus-tilassa.