Vaaran tunnusnumero

Päivitetty 3.5.2019

Koodi Kuvaus
NONE NONE EI MITÄÄN
X323 X323 Palava neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
X333 X333 Itsestään syttyvä neste(pyroforinen), joka reagoi vaarallisesti veden kanssa.
X338 X338 Helposti palava, syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa.
X362 X362 Palava, myrkyllinen neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja.
X382 X382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
X423 X423 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja, tai helposti syttyvä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja, tai itsestään kuumenevakiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
X462 X462 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa kehittäen myrkyllisiä kaasuja
X482 X482 Kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti vedenkanssa kehittäen syövyttäviä kaasuja
X668 X668 Erittäin myrkyllinen aine, syövyttävä, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa
X80 X80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine , joka reagoi vaarallisesti veden kanssa
X83 X83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - 60 °C), joka reagoi vaarallisesti veden kanssa
X839 X839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - 60 °C), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion ja joka reagoi vaarallisesti veden kanssa
X88 X88 Erittäin syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa
X886 X886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa
20 20 Tukahduttava kaasu tai kaasu, jolla ei ole lisävaaraa
22 22 Jäähdytetty nesteytetty kaasu, tukahduttava
223 223 Jäähdytetty nesteytetty kaasu; palava
225 225 Jäähdytetty nesteytetty kaasu, hapettava (paloa edistävä)
23 23 Palava kaasu
238 238 Palava kaasu, syövyttävä
239 239 Palava kaasu, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
25 25 Hapettava (paloa edistävä) kaasu
26 26 Myrkyllinen kaasu
263 263 Myrkyllinen kaasu, palava
265 265 Myrkyllinen kaasu, hapettava (paloa edistävä)
268 268 Myrkyllinen kaasu, syövyttävä
28 28 Syövyttävä kaasu
30 30 Palava neste (leimahduspiste 23 - 60 °C) tai palava neste tai kiinteä aine sulassa muodossa (leimahduspiste yli 60 °C) leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä tai itsestään kuumeneva neste
323 323 Palava neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
33 33 Helposti palava neste (leimahduspiste alle 23 °C)
333 333 Itsestään syttyvä neste (pyroforinen)
336 336 Helposti palava neste, myrkyllinen
338 338 Helposti palava neste, syövyttävä
339 339 Helposti palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
36 36 Palava, lievästi myrkyllinen neste (leimahduspiste 23 - 60 °C) tai itsestään kuumeneva, myrkyllinen neste
362 362 Palava, myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
368 368 Palava neste, myrkyllinen syövyttävä
38 38 Palava, lievästi syövyttävä neste (leimahduspiste 23 - 60 °C) tai itsestään kuumeneva, syövyttävä neste
382 382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
39 39 Palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
40 40 Helposti syttyvä kiinteä aine tai itsereaktiivinen aine taikka itsestään kuumeneva aine
423 423 Kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja, tai helposti syttyvä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja, tai itsestään kuumeneva kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
43 43 Itsestään syttyvä (pyroforinen) kiinteä aine
44 44 Helposti syttyvä kiinteä aine, sulassa muodossa kohotetussa lämpötilassa
446 446 Helposti syttyvä, myrkyllinen kiinteä aine, sulassa muodossa kohotetussa lämpötilassa
46 46 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, myrkyllinen kiinteä aine
462 462 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
48 48 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, syövyttävä kiinteä aine
482 482 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
50 50 Hapettava (paloa edistävä) aine
539 539 Helposti syttyvä orgaaninen peroksidi
55 55 Voimakkaasti hapettava (paloa edistävä) aine
556 556 Voimakkaasti hapettava (paloa edistävä) aine, myrkyllinen
558 558 Voimakkaasti hapettava (paloa edistävä) aine, syövyttävä
559 559 Voimakkaasti hapettava (paloa edistävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kíivaan reaktion
56 56 Hapettava (paloa edistävä) aine, myrkyllinen
568 568 Hapettava (paloa edistävä) aine, myrkyllinen, syövyttävä
58 58 Hapettava (paloa edistävä) aine, syövyttävä
59 59 Hapettava (paloa edistävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
60 60 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine
606 606 Tartuntavaarallinen aine
623 623 Myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
63 63 Myrkyllinen, palava aine (leimahduspiste 23 - °60 C)
638 638 Myrkyllinen, palava (leimahduspiste 23 - °60 C), syövyttävä aine
639 639 Myrkyllinen, palava aine (leimahduspiste enintään °60 C), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
64 64 Myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
642 642 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
65 65 Myrkyllinen, hapettava (paloa edistävä) aine
66 66 Erittäin myrkyllinen aine
663 663 Erittäin myrkyllinen, palava aine (leimahduspiste enintään 60 °C)
664 664 Erittäin myrkyllinen kiinteä  aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
665 665 Erittäin myrkyllinen, hapettava (paloa edistävä) aine
668 668 Erittäin myrkyllinen, syövyttävä aine
669 669 Erittäin myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
68 68 Myrkyllinen, syövyttävä aine
69 69 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
70 70 Radioaktiivinen aine
768 768 Radioaktiivinen aine, myrkyllinen, syövyttävä
78 78 Radioaktiivinen aine, syövyttävä
80 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine
823 823 Syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
83 83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - °60 C)
839 839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava (leimahduspiste 23 - 60 °C) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
84 84 Syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
842 842 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
85 85 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (paloa edistävä) aine
856 856 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (paloa edistävä), myrkyllinen aine
86 86 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, myrkyllinen aine
88 88 Erittäin syövyttävä aine
883 883 Erittäin syövyttävä, palava (leimahduspiste 23 - °60 C) aine
884 884 Erittäin syövyttävä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
885 885 Erittäin syövyttävä, hapettava (paloa edistävä) aine
886 886 Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine
89 89 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
90 90 Ympäristölle vaarallinen aine; muu vaarallinen aine
99 99 Muu vaarallinen aine, jota kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
3.5.2019 Valmis GS1 Finland Oy