VAK-lipuke

Päivitetty 3.5.2019

Koodi Kuvaus
1 1: Räjähteet
1.4 1.4: Räjähteet
1.5 1.5: Räjähteet
1.6 1.6: Räjähteet
2.1 2.1: Palavat kaasut
2.2 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut
2.3 2.3: Myrkylliset kaasut
3 3: Palavat nesteet
4.1 4.1: Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet, polymeroituvat aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet
4.2 4.2: Helposti itsestään syttyvät aineet
4.3 4.3: Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja
5.1 5.1: Hapettavat aineet
5.2 5.2: Orgaaniset peroksidit
6.1 6.1: Myrkylliset aineet
6.2 6.2: Tartuntavaaralliset aineet
7A 7A: Radioaktiiviset aineet
7B 7B: Radioaktiiviset aineet
7C 7C: Radioaktiiviset aineet
7E 7E: Radioaktiiviset aineet
8 8: Syövyttävät aineet
9 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet
9A 9A: Muut vaaralliset aineet ja esineet

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
3.5.2019 Valmis GS1 Finland Oy