VAK-luokka

Päivitetty 31.8.2016

Koodi Kuvaus
1 Räjähteet
2 Kaasut
3 Palavat nesteet
4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet, ja flegmatoidut kiinteät räjähdysaineet
4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet
4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja
5.1 Sytyttävästi vaikuttavat aineet
5.2 Orgaaniset peroksidit
6.1 Myrkylliset aineet
6.2 Tartuntavaaralliset aineet
7 Radioaktiiviset aineet
8 Syövyttävät aineet
9 Muut vaaralliset aineet

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
31.8.2016 Valmis. GS1 Finland Oy